ชนิดของเต้าหู้ มีแบบใดบ้างที่น่าทาน

ชนิดของเต้าหู้

1. เต้าหู้อ่อน : เต้าหู้อ่อนจะมีลักษณะเนื้อนิ่ม รสเค็ม และสามารถเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานาน เต้าหู้อ่อนเหมาะแก่การนำไปทอดรับประทาน เพราะ เมื่อนำเต้าหู้อ่อนไปทอดแล้วเต้าหู้อ่อนจะให้ความกรอบด้านนอกและด้านในจะนุ่ม …