เชื้อโรคในห้องน้ำ!! อันตรายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม!

เชื้อโรคในห้องน้ำ!!
ห้องทำที่เราใช้ทำธุระส่วนตัวในแต่ละวันนั้นในบางครั้งภายนอกอาจจะดูสะอาดเอี่ยม หารู้ไม่ว่าภายในบริเวณพื้นผิวของอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้ำล้วนแต่มีเชื้อโรคอยู่มากมายโดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ซึ้งเชื้อโรคเหล่านั้นล้วนเป็นอันตรายจากร่างกายเรา เชื้อโรคอาจเกิดจากการหมักชื้น จาการที่เราอาบน้ำชำระร่างกายเอาสิ่งสกปรกออกมา การที่เราปัสสาวะ การถ่ายหนัก ล้วนแต่เป็นของเสียที่มีเชื้อโรคอยู่ทั้งนั้น…