เชื้อราในช่องปาก มีอาการอย่างไร ดูแลรักษาแบบไหน?

เชื้อราในช่องปาก
โรคเชื้อราในช่องปาก หรือที่นิยมเรียกกันว่า ลิ้นเป็นฝ้าขาวหรือโรคซาง มักเป็นในเด็กที่มีอายุ 1 ปี มักเป็นในเด็กที่กินนมผสม หลังจากกินนมแล้วคุณแม่ไม่ได้ทำความสะอาดในช่องปากให้ลูก หรือทำความสะอาดได้ไม่ดีพอ เชื้อราที่เป็นในช่องปากนี้ถือว่าพบได้ปกติ โดยการส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วก้จะเห็นเป็นเชื้อรา ส่วนมากแล้วจะเป็นในช่องปากและทางเดินอาหาร ถ้ามีเชื้อราเพียงวเล็กน้อยก็จะถือว่าเป็นปกติ

แต่ถ้าหากมีเชื้อราในปริมาณมากจนกลายเป็นฝ้าขาวจุดๆ หลายจุด ก็แสดงว่าเป็นโรคเชื้อราในช่องปากและต้องได้รับการรักษา ซึ่งจะเป็นกันมากในเด็ก เด็กที่มีภูมิต้านทานต่ำก็จะเป็นง่ายและเป็นบ่อยกว่าเด็กทั่วไป หรือเด็กที่มีโรคประจำตัวบางอย่างก็สามารถเป็นได้ง่าย เช่น เอดส์ เป็นต้น แต่การเป็นโรคนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากให้ดี หรือทำความสะอาดช่องปากหลังกินนมผงที่ชงทุกครั้ง


อาการของโรคเชื้อราในปาก ลิ้นจะเป็นฝ้าขาวที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัด ถ้าเป็นเด็กเล็กก็จับอ้าปากดูว่าภายในปากเป็นฝ้าขาวหรือไม่ ลักษณะฝ้าขาวขะเป็นยุ่ยๆ ติดออกมา ถ้าในเด็กเล็กจะรู้สึกเจ็บปากเวลาดูดนม จึงร้องไห้ทุกครั้งเวลาดูดนมทำให้กินนมไม่อิ่มหรือกินนมไม่ได้ จึงร้องไห้งอแง ถ้าเด็กเป็นฝ้ามากก็จะเป็นแผ่นฝ้าหนาสีขาว จะรู้สึกเจ็บมาก ไม่สามารถกินนมได้ จนผอมน้ำหนักตัวลด

สำหรับการดูแลรักษาอาการเชื้อราในช่องปาก พ่อแม่สามารถทำให้ลูกได้โดยการใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำอุ่นหรือน้ำเกลือ แล้วจึงเช็ดเบาๆในช่องปาก ทำความสะอาดตรงฝ้าให้หลุดไป หรือใช้ยาป้ายลิ้นที่มีขายตามร้านขายยา ป้ายยาวันละ 2-3 ครั้ง หากการดูแลด้วยตนเองที่บ้านไม่หายควรไปพบแพทย์ ก่อนป้ายยาด้วยตนเองต้องล้างมือให้สะอาดก่อน ไม่เช่นนั้นจะทำให้ติดเชื้อโรคได้อีก