เชื้อราในช่องปาก มีอาการอย่างไร ดูแลรักษาแบบไหน?

เชื้อราในช่องปาก
โรคเชื้อราในช่องปาก หรือที่นิยมเรียกกันว่า ลิ้นเป็นฝ้าขาวหรือโรคซาง มักเป็นในเด็กที่มีอายุ 1 ปี มักเป็นในเด็กที่กินนมผสม หลังจากกินนมแล้วคุณแม่ไม่ได้ทำความสะอาดในช่องปากให้ลูก หรือทำความสะอาดได้ไม่ดีพอ …