ทำไมเราต้องใช้ไหมขัดฟันเพื่ออะไร

การดูแลทำความสะอาดฟันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยาก แต่หลายคนมองข้ามเพราะคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆ แล้วก็แปรงฟันอย่างไรก้ได้แบบผิดๆ จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพฟัน การแปรงฟันที่ถูกวิธีก็ยังไม่สามารถทำความสะอาดซอกฟันได้อย่างล้ำลึก จึงมีการคิดค้าใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดตามซอกฟันและโคนเหงือก

ไหมขัดฟันเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่สามารถทำความสะอาดซอกฟันที่มีเศษอาหารติดอยู่ ไหมขัดฟันจะถูกแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ไหมขัดฟันชนิดเคลือบขี้ผึ้งและไหมขัดฟันชนิดไม่ได้เคลือบขี้ผึ้ง ไหมขัดฟันทั้งสองชนิดสามารถทำความสะอาดฟันซ้อนเกได้

ในการใช้ไหมขัดฟันเราต้องระมัดระวังอย่าใช้รุนแรงเกินไป อย่าออกแรงมากจนทำให้ไหมขัดฟันบาดเหงือกจนเลือดออก ค่อยๆ ใช้ไหมขัดฟันสอดไปในซอกฟันแล้วหขยับไป-มา ตอนเอาออกอย่าดึงกลับทางเดิม ให้ดึงไหมขัดฟันออกทางข้างหน้า เศษอาหารจะได้ไม่ติดตามซี่ฟันตอนเราดึงออก

ดังนั้นประโยชน์ของการใช้ไหมขัดฟันมีอยู่มากมาย แต่ประโยชน์ที่สำคัญคือการทำความสะอาดซอกฟันที่แปรงฟันเข้าไม่ถึง ช่วยกำจัดเศษอาหารที่ติดในร่องฟันออกได้ด้วยการใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี ที่สำคัญอย่าลืมไปพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน