เชื้อโรคในห้องน้ำ!! อันตรายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม!

เชื้อโรคในห้องน้ำ!!
ห้องทำที่เราใช้ทำธุระส่วนตัวในแต่ละวันนั้นในบางครั้งภายนอกอาจจะดูสะอาดเอี่ยม หารู้ไม่ว่าภายในบริเวณพื้นผิวของอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องน้ำล้วนแต่มีเชื้อโรคอยู่มากมายโดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ซึ้งเชื้อโรคเหล่านั้นล้วนเป็นอันตรายจากร่างกายเรา เชื้อโรคอาจเกิดจากการหมักชื้น จาการที่เราอาบน้ำชำระร่างกายเอาสิ่งสกปรกออกมา การที่เราปัสสาวะ การถ่ายหนัก ล้วนแต่เป็นของเสียที่มีเชื้อโรคอยู่ทั้งนั้น

กรมอนามัยได้ทำการศึกษาผลการตรวจการปนเปื้อนในห้องส้วมสาธารณะ เพื่อหาเชื้อฟีคัลโคลิฟอร์ม (Faecal coliform Bacteria) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่ามีการปนเปื้อนอุจจาระในห้องส้วมพบ ๗ จุดโดยเรียงจากจุดที่มีเชื้อโรคมากที่สุด คือ ที่จับสายฉีดน้ำชำระ ตรวจพบเชื้อโรคมากที่สุดร้อยละ ๘๕.๓ บริเวณพื้นห้องส้วม พบเชื้อโรคร้อยละ ๕๐.๐ ที่รองนั่งโถส้วม พบเชื้อโรคร้อยละ ๓๑.๐ ที่กดโถส้วมและโถปัสสาวะ พบร้อยละ ๗.๗ ที่เปิดก๊อกน้ำล้างมือ พบร้อยละ ๖.๙ และกลอนประตูหรือลูกบิด พบร้อยละ ๒.๗


อุปกรณ์ในห้องน้ำที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่สำคัญ คือ
• ที่จับที่ฉีดน้ำหรือที่จับสายฉีดชำระ จะมีแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์ม ที่ถูกขับถ่ายออกมากับอุจจาระ
• ฝักบัวอาบน้ำ มีเชื้อแบคทีเรียมายโคแบคเทอเรียมเอเวียม (Mycobacterium avium) หรือเอ็มเอเวียม (M.avium)
• ฟองน้ำหรือใยขัดตัว มักจะมีเชื้อรา
• ผ้าม่านที่เป็นพลาสติก มักมีแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
• ผ้าเช็ดมือ-เท้า
• แปรงฟัน มักจะมีเชื้อโรต้าไวรัสและเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส
• อ่างล้างหน้า อ่างล้างมือ จะมีแบคทีเรียเยอะ
• ชักโครก

ดังนั้นห้องน้ำที่ดีควรได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคจากน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้อยู่สม่ำเสมอ มีอากาศที่ถ่ายเทสะดวก ไม่อับชื้นจนเกินไป เพราะจะทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้ดี แล้วมาแพร่สู่ร่างกายเราจนเจ็บไข้ได้ป่วยจากสิ่งที่เรามองข้ามมันไป โดยที่ภายนอกอาจจะดูสะอาดแต่มีเชื้อโรคมากมาย โดยที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือ ห้องน้ำสาธารณะ