เคยหรือไม่! มีอาการตื่นเต้นในการทำข้อสอบทำอย่างไรดี?

หลายคนมีอาการตื่นเต้นในการทำข้อสอบจึงทำให้ผลการสอบออกมาเป็นที่ไม่น่าพอใจเท่าไหร่ทั้งๆ ที่มีการอ่านหนังสือมาอย่างเต็มที่ มีการฝึกฝนทำแบบฝึกหัด ทำโจทย์มาอย่างหลากหลาย แต่ทำไมเวลาไปทำข้อสอบที่สนามสอบจริงถึงมีอาการตื่นข้อสอบทำให้บางครั้งทำข้อสอบผิดๆ ถูกๆ หรือคิดไม่ออกทั้งๆ ที่ตรงจุดนั้นเราก็อ่านและทำความเข้าใจมาอย่างดีแล้วก็ตาม

ขั้นแรกเราต้องจัดการกับความรู้สึกตื่นเต้นของเราเสียก่อนจึงจะสามารถแก้อาการตื่นข้อสอบได้ เราต้องคิดว่าการที่เราไปสอบนั้นก็เปรียบเสมือนเรานั่งหัดทำโจทย์ที่บ้าน เป็นเพียงแค่วันๆ หนึ่งที่เราตั้งใจอ่านหนังสือ ทำโจทย์ที่บ้านเท่านั้นเอง แต่ถ้าหากเราวิตกกังวลและตื่นเต้นว่าเป็นวันสอบที่น่ากลัว กลัวนู้นนี่คิดไปต่างๆ นาๆ สารพัดก็มักจะทำให้เราเกิดอาการตื่นข้อสอบได้ทันที

Thai student testing in exercise, exams answer sheets

เราต้องมีสมาธิแน่วแน่ ต้องหัดทำสมาธิให้จิตใจสงบ ว่างๆต้องลองหัดนั่งสมาธิโดยแรกๆ อาจจะเริ่มแค่ 10-15 นาทีเพราะจะรู้สึกไม่สงบ จิตใจสับสนวุ่นวายและเกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ฝึกฝนทำสมาธิบ่อยๆ โดยการเพิ่มเวลาเข้าไปอีกวันละ 10 นาทีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จะทำให้เรามีจิตใจที่สงบ ลดอาการตื่นเต้นทั้งหลายเพราะเรามีสมาธิอยู่กับตัวเอง

เพราะฉะนั้นอาการตื่นข้อสอบต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงความคิด ให้คิดในแง่บวกและการฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจตนเองให้นิ่ง เพราะสมาธิเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้เรามีสติจำเนื้อหาที่เราอ่านมาได้อย่างแน่วแน่ อีกทั้งยังเป็นการปรับบุคลิกเราให้ดูเรียบร้อยมากขึ้น มีจิตใจที่ดูสงบมากขึ้นอีกด้วย